Krajevna skupnost Goriče

Krajevna skupnost Goriče leži pod Zaloško goro in obsega naselja Goriče, Srednja vas, Zalog in Letenice. Oddaljeni smo 9 km  od Kranja. V KS Goriče se nahaja približno 240 gospodinjstev z 690 prebivalcev, kar predstavlja 1,2% celotne MO Kranj. Površina KS Goriče je 10.214 ha, kar predstavlja 1,1% celotne površine MO Kranj.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI GORIČE

Svet krajevne skupnosti Goriče je skupina sedmih predstavnikov krajanov, ki so izvoljeni vsaka štiri leta na lokalnih volitvah.

Člani sveta krajevne skupnosti Goriče so:
Mladen Dubravica - predsednik
Stane Štern - podpredsednik
Peter Grošelj - član
Alenka Benčina - članica
Janko Kern - član
Vida Konc- članica
Tina Dobovšek - članica

Svet krajevne skupnosti Goriče ima sedež v Domu krajevne skupnosti Goriče. Uradne ure ima vsak prvi torek v mesecu od 18h do 19h.

Naslov: Krajevna skupnost Goriče, Goriče 21, 4204 Golnik

Namen sveta je ugotavljanje problemov, ki nastajajo v KS in koordinacija njihovega reševanja, prav tako pa ustvarjanje pogojev za zanimivejše in bolj aktivno življenje.
Pri reševanju problemov, ki zahtevajo finančna sredstva, je treba poudariti, da je svet krajevne skupnosti organ, ki spada pod mestno občino Kranj. Svet torej lahko rešuje probleme le tako, da jih s pomočjo krajanov izpostavi, nato pa jih predoči občini in jo zaprosi za potrebna sredstva.

AKTUALNO

Nove slike v galeriji

ZEMLJEVID